Hero image
Tournament

Preface Municipality

Voorwoord Gemeente Olst-Wijhe

De internationale PCI IJssel Trophy is één van de vele evenementen, die in de Gemeente Olst-Wijhe worden georganiseerd. De talrijke jaarlijkse sport- en culturele activiteiten zijn het levende bewijs van een actieve en betrokken samenleving, die daarmee zorgt voor een aantrekkelijk woonklimaat en vitale dorpen.

Het gastvrije dorp Wijhe, gelegen aan de IJssel, de mooiste rivier van Nederland, is zowel verbonden met de Veluwe als de Sallandse heuvelrug en omzoomd door een landgoed en natuurgebieden. Kortom, uitnodigend genoeg voor een nieuw bezoek!

In de afgelopen jaren is gebleken, dat de organiserende vereniging Wijhe’92 op velerlei gebied scorend vermogen bezit en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Om bestuurlijk  “alle ballen goed in de lucht te kunnen houden”, vraagt het geweldig veel inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren.

Het lijkt deze dagen zo vanzelf sprekend, maar ik heb grote waardering voor de inspanningen die op en rond de velden van Wijhe ’92 worden verricht om de voetbal talenten te laten schitteren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of over enkele jaren zichtbaar gaat worden, dat de nieuwe Messi, Ronaldo of Frenkie de Jong in 2019 in Wijhe heeft gevoetbald……. .!

Hopelijk wordt er tijdens het toernooi veel gescoord op de velden van Wijhe’92.

Dat betekent in ieder geval aanvallend voetbal en attractief om naar te kijken.

Wanneer er ook nog maximale “Fair Play” wordt gescoord, alsmede onderling respect, dan zijn alle ingrediënten aanwezig om er een succesvolle editie 2019 van te maken.

 Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Anton Bosch

0.a. Wethouder Sport & Cultuur

 

Preface Municipality Olst-Wijhe

The international PCI IJssel Trophy is one of many events organized in Olst-Wijhe.

Numerous sport and cultural activities returning every year are the living prove of an active and engaged community. This leads to a pleasant living environment and vibrant villages.

The hospitable village Wijhe, situated near the IJssel, the loveliest river in the Netherlands, is connected to both the ‘Veluwe’ and the “Sallandse Heuvelrug’ with beautiful country estates and nature areas. All in all, very well worth a visit.

Through the years it has been shown that Wijhe ’92 possesses scoring potential in all kinds of areas with an eye for development within our community. The keep all ‘organizational’ balls in the air it takes a lot of effort and dedication from all involves volunteers and sponsors. It all seems just normal these days, but I have a great respect for all efforts being made on and around the pitches of Wijhe’92 to offer people a chance to develop their talents. I am actually curious if in a couple of year it shows that the new Messi, Ronaldo or Frenkie de Jong started his career at Wijhe’92….!

Hopefully, during the tournament, there will be a lot of scoring on the pitches of WIjhe’92. That means teams want to play forward and matches are fun to watch.

When ‘Fair Play’ also scores, along with mutual respect, then all ingredients are there for a wonderful PCI IJssel Trophy 2019.

I am looking forward to it!

Anton Bosch

Alderman Sports and Culture


Tournament sponsored by