hlavní obrázek
turnaj

Additional Cups

logo coster groot.jpeg

FAIR PLAY CUP

Sportiviteit is voor ons een belangrijk onderdeel van voetbal in het algemeen en de Coster IJssel Trophy in het bijzonder. Daarom geven we ieder jaar per 2 categorieën een Fairplay bokaal uit.

De Fairplay Cup wordt per 2 categorieën gewonnen door het meest sportieve team. Voor de fairplay cup wordt ieder team bij de wedstrijden beoordeeld op het sportieve gedrag. De beoordeling geschiedt door het betreffende team een cijfer te geven van 1 tot 10. Waarbij 1 zeer onsportief en 10 zeer sportief is.

Bij inlevering van het wedstrijdformulier zal het wedstrijdsecretariaat de beoordeling van het team noteren. Na afloop van het toernooi heeft ieder team een fairplay eindscore. Per 2 categorieën heeft het team met de hoogste score, de fairplay cup gewonnen.

FAIR PLAY CUP

For us fairplay is an important part of football in general and the Coster IJssel Trophy in particular. That is why we issue a Fairplay Cup per 2 categories each year.

Per 2 categories, the Fair Play Cup will be won by the team that has played most sportsmanlike. For the fairplay cup every team is judged on the sporting behavior during each match. Points are given from 1 to 10. 1 being very unfair and 10 being given very fair.

Once handed in, the tournament committee will write down the points given. At the end of the tournament each team has a final fair play score. Per 2 categories the team with the highest score wins the Fair Play Cup.

PENALTY BOKAAL

De Penalty Bokaal wordt per categorie (er zijn 3 categorieën: U11+U12 / U13 / U14+U15) gewonnen door het team dat de meeste penalty’s scoort.

Bij iedere penalty sessie zijn 2 of 3 teams aanwezig. Het ene team levert de keeper, het andere team neemt de penalty’s. Ieder team levert 7 (onder 11), 8 (onder 12), 9 (onder 13) of 11 (onder 14/15) spelers om penalty’s te nemen. Een speler mag slechts één maal een penalty nemen.

Als een team meer spelers heeft, is het toegestaan dat alle speler een penalty nemen, maar voor de score telt het resultaat van de eerste 7/8/9/11 spelers. Wanneer alle spelers van het ene team een penalty hebben geschoten gaat de keeper van dat team op goal staan en nemen de spelers van het andere team de penalty’s.

Per categorie is het team dat de meeste penalty’s scoort het team dat de Penalty bokaal wint. Bij teams met gelijk aantal gescoorde penalty’s wordt een penalty shoot-out gehouden. Wanneer een team niet komt opdagen bij de ingeplande penalty sessie of de penalty shoot- out, is het uitgesloten dat het betreffende team de Penalty bokaal kan winnen, tenzij anders wordt besloten door het organisatiecomité.

PENALTY CUP

Per category (there are 3 categories: U11+U12 / U13 / U14+U15), the Penalty Cup will be won by the team that scores most penalties.

During each penalty series 2 or 3 teams have to be present. One comes up with a goal keeper, the other takes the penalty shots. Each team delivers 7 (under 11), 8 (under 12), 9 (under 13) or 11 (under 14/15) players to take a penalty. One player may only take one penalty.

If a teams has more players, all players are allowed to take a penalty, but only the result of the first 7/8/9/11 players counts. After all the players of a team have taken a penalty, teams will change roles, so the goalkeeper of team two will defend the goal and the players of team one will take their turn.

Per category, the team that scores most penalties wins the Penalty Cup. If there are two teams with an equal score, there will be a penalty shoot-out. If a team does not show up for their penalty series or shoot-out, the team will be excluded from the Penalty Cup, unless otherwise decided by the organisation committee.


turnaj podporován