Hero image
Tournament

Rules

Tournament rules will be published here as soon as possible.

FAIR PLAY CUP

Sportiviteit is voor ons een belangrijk onderdeel van voetbal in het algemeen en de IJssel Trophy in het bijzonder. Daarom geven we ieder jaar per categorie een Fairplay Cup uit.

De Fairplay Cup wordt per categorie gewonnen door het meest sportieve team. Hierbij wordt gekeken naar sportief gedrag onderling, naar de tegenstander en naar de scheidsrechter.

FAIR PLAY CUP

For us Fairplay is an important part of football in general and the IJssel Trophy in particular. That is why we issue a Fairplay Cup per category each year.

Per category, the Fair Play Cup will be won by the team that has played most sportsmanshiplike.   We will take into account sporting behavior within the team itself, towards the opponent and towards the referee.

 

 


Tournament sponsored by